0968 09 7777
8:00 AM - 17:00 PM
hungphugiaelevator@gmail.com

Thang máy bệnh viện